sobota, 27 październik 2018 23:05

Praca marginalna a ZUS

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Praca marginalna a ZUS

Praca marginalna to główna przyczyna, na podstawie której ZUS podważa ustawodawstwo zagraniczne przy określaniu obowiązku opłacania składek naubezpieczenie społeczne.

Kwestia pracy marginalnej na Słowacji została poruszona w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 sygn. akt V U 2692/15Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przyznał rację ZUS i odrzucił odwołanie przedsiębiorcy.

Czym jest praca marginalna?

Pojęcie pracy marginalnej wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 987/2009 w art. 15 punkt 5b. Pracy marginalnej nie określa żadna definicja, jednakże Komisja Europejska w "Praktycznym poradniku Ustawodawstwo mające zastosowanie w Unii Europejskiej" przyjęła, iż z pracą marginalną mamy do czynienia w przypadku gdy: "Zaleca się jako wskazówkę uznanie za pracę o charakterze marginalnym działalności, która zajmuje mniej niż 5 proc. regularnego czasu pracy  lub stanowi mniej niż 5 proc. całkowitego wynagrodzenia pracownika."

W przypadku stwierdzenia, że mamy do czynienia z pracą marginalną "Rozporządzenie 883/2004" nie będzie brane pod uwagę przy ustalaniu ustawodawstwa właściwego a to oznacza konieczność zapłacenia zaległych składek w Polsce wraz z odsetkami.

Praca marginalna a ustawodawstwo właściwe

"Aby uniknąć przypadków manipulowania zasadami określającymi mające zastosowanie ustawodawstwo, praca o charakterze marginalnym nie będzie brana pod uwagę przy określaniu mającego zastosowanie ustawodawstwa na podstawie art. 13 rozporządzenia 883/2004.

Praca o charakterze marginalnym to praca, która jest stała, ale ma niewielkie znaczenie pod względem czasu i zysku ekonomicznego. Zaleca się jako wskazówkę uznanie za pracę o charakterze marginalnym działalności, która zajmuje mniej niż 5 proc. regularnego czasu pracy  lub stanowi mniej niż 5 proc. całkowitego wynagrodzenia pracownika.

Charakter wykonywanej pracy, np. praca o charakterze pomocniczym, pozbawiona niezależności, wykonywana w domu lub w służbie dla głównej pracy, może również posłużyć za wskaźnik pracy o charakterze marginalnym.

Osoba, która wykonuje „pracę o charakterze marginalnym” w jednym państwie członkowskim i pracuje również w innym państwie członkowskim, nie może być uznawana za osobę normalnie wykonującą pracę w dwóch lub w kilku państwach członkowskich i w związku z tym nie jest objęta przepisami art. 13 rozporządzenia 883/2004. 

W takim przypadku w celu ustalenia mającego zastosowanie ustawodawstwa osoba ta jest traktowana jak osoba pracująca wyłącznie w jednym państwie członkowskim. Jeżeli praca o charakterze marginalnym jest podstawą włączenia do systemu zabezpieczenia społecznego, składki powinny być opłacane we właściwym państwie członkowskim od całości dochodu ze wszystkich rodzajów pracy. Pozwala to uniknąć niewłaściwego stosowania przepisów na przykład w sytuacji, gdy dana osoba jest zobowiązywana do pracy przez bardzo krótki okres w innym państwie członkowskim w celu obejścia mających zastosowanie przepisów „pierwszego” państwa członkowskiego.

W takich przypadkach praca o charakterze marginalnym nie jest brana pod uwagę przy określaniu mającego zastosowanie ustawodawstwa."

Stanowisko ZUS ws pracy marginalnej

Praca w jednym państwie członkowskim i działalność na własny rachunek w innym państwie członkowskim.

Jak to wygląda w przypadku Pakiet kre-ZUS?

Nasza umowa o pracę zawierana jest na co najmniej 24h (3 dni) miesięcznie czyli 15% pełnego etatu (160h). Wynagrodzenie za 3 dni pracy wynosi co najmniej €220,74 co stanowi 13,8% minimalnego wynagrodzenia w Holandii oraz 45% minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

Czy zatrudnienie w spółce w Holandii to praca o charakterze marginalnym?
Nie, nie jest to praca o charakterze marginalnym ponieważ przychód pracownika wynosi 950 złotych a czas pracy wynosi co najmniej 24h a nawet 40h. Dodatkowo pracownik nie ponosi kosztów dojazdu do Holandii oraz zakwaterowania.

Legalność rozwiązania UniDot.pl
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób poszukujących dodatkowego zastrzyku gotówki. Nie ma dla nas znaczenia kim jest potencjalny pracownik. Osoba bezrobotna czy też przedsiębiorca, nie ma to znaczenia. Liczy się motywacja do pracy i chęć wyjazdu na co najmniej 3 dni do Holandii.

Oferujemy legalną umowę o pracę, ubezpieczenie zdrowotne oraz comiesięczną wypłatę na Twoje konto.

12 października ZUS wydał pisemną interpretację indywidualną odnośnie Pakietu kre-ZUS.

Czytany 2255 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 13 listopad 2018 22:09
Więcej w tej kategorii: « Działalność gospodarcza ZUS

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.