Korzystając z Pakietu kreZUS nabywasz prawo do Holenderskiego Zasiłku Rodzinnego! Świadczenie wypłacane jest także na pierwsze dziecko.

W przypadku najmłodszych dzieci w wieku do lat 5 kwota zasiłku wynosi 198,38€ kwartalnie, dodatkowo należy się dofinansowanie do rodzinnego w kwocie 84€ miesiecznie, co daje 1008€ rocznie. W sumie można otrzymać co najmniej 1801,52€. W przypadku starszych dzieci kwota jest jeszcze wyższa i może wynieść w sumie 2141,60€.

Więcej informacji na temat zasiłku rodzinnego znajdą Państwo na stronie SVB.