Interpretacja indywidualna ZUS ws. UniDot.pl

ZUS potwierdza, że UniDot.pl to bezpieczne i w 100% legalne rozwiązanie!

Uruchamiając projekt UniDot.pl z Pakietem kre-ZUS dołożyliśmy wszelkich starań aby nasza usługa była zgodna z aktualnym stanem prawnym. Mając na uwadze dobro naszych Klientów wystąpiliśmy o interpretację indywidualną. UniDot.pl to Twoja mała Firma bez ZUS!

W dniu 13 września 2018 w trybie ustawy "Prawo przedsiębiorców" [ustawa z dnia 6 marca 2018] art. 34 ust. 1, 3, 4 lub 6 wystąpiliśmy o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce.

ZUS w odpowiedzi na nasz wniosek wydał decyzję w dniu 12 października 2018 [ decyzja nr: XXXX/2018] Interpretacja Indywidualna nr: WPI/200 000/43/XXXX/2018.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze fragmenty wydanej interpretacji indywidualnej. Cały dokument do pobrania na dole strony.

Decyzja ZUS:
Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646 ze zm.) oraz w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczen spolecznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1778 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku zloionym w dniu 13 wrzesnia 2018 r., uzupełnionym w dniu 1 października 2018r. przez przedsiębiorcę: [nazwa przedsiębiorcy] w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w sytuacji gdy właściwym ustawodawstwem jest ustawodawstwo holenderskie ustalone na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Opis stanu faktycznego:
Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą [nazwa firmy] jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin w Holandii. Zatrudniającym jest [nazwa firmy] z siedzibą w Den Haag/Holandia. Umowa o pracę: została zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieoznaczony. Wymiar godzin waha się: od 8 do 24h miesięcznie.

Opis stanowiska pracy:
Zatrudniony wykonuje zadania powierzone przez holenderskiego pracodawcę a w szczególności:

1. Zajmuje się: kolportażem bezpłatnych gazet na terenie Holandii.

2. Prowadzi korespondencję: w języku polskim/holenderskim/angielskim z Klientami [nazwa firmy] (praca odbywa się: w siedzibie firmy lub zdalnie poprzez system teleinformatyczny/internet).

3. Przygotowuje artykuły do wydania internetowego GlosPolski.nl - (praca odbywa się: w siedzibie firmy lub zdalnie poprzez system teleinformatyczny/internet).

4. Umieszcza ogłoszenia, dokonuje korekt ogłoszeń umieszczanych przez firmy/osoby trzecie w dziale ogłoszeń pod adresem: ogloszenia.glospolski.nl (praca odbywa się: w siedzibie firmy zdalnie lub  poprzez system teleinformatyczny/internet).

Zatrudniony w Holandii Przedsiębiorca [nazwa firmy] posiada aktywne holenderskie ubezpieczenie zdrowotne oraz druk A1 wydany przez holenderski odpowiednik ZUS - SVB.

Transport / Zakwaterowanie:

Przedsiębiorca posiada potwierdzenia w postaci biletów lotniczych oraz biletów autobusowych/busowych na przejazd z/do Holandii. Zakwaterowanie zapewnia strona holenderska [nazwa firmy].

Podstawa prawna:
Druk A1 został przedłożony do ZUS w Zabrzu w celu wyłączenia przedsiębiorcy z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych na podstawie Art 13 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr. 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. "Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swoją pracę najemną lub, jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami ust. 1."

Stanowisko Przedsiębiorcy: 
Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku opisanym we wniosku nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce zgodnie z Art 13 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr. 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Stanowisko ZUS
"W konsekwencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stwierdza, że stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę: we wniosku o wydanie interpretacji złożonym w dniu 13 września 2018 r., uzupełnionym w dniu 01 października 2018 r. w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w sytuacji gdy właściwym ustawodawstwem jest ustawodawstwo holenderskie w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - uznać należy za prawidłowe."

Powyższe stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie oznacza iż oferowany przez nas Pakiet kre-ZUS jest bezpiecznym i w pełni legalnym sposobem na optymalizację składek ZUS.

Pobierz Interpretację Indywidualną ZUS dla projektu UniDot.pl z Pakietem Kre-ZUS!

UniDot.pl - Legalnia i bezpieczna optymalizacja składek ZUS. 

Masz pytania lub chcesz dołączyć do Projektu? Zadzwoń lub napisz.