W związku ze wzrostem płacy minimalnej powyżej poziomu zakładanego przez rząd, wzrosną także składki ZUS dla nowych firm.

 

Jeszcze przed wakacjami rząd ogłosił podwyższenie minimalnego wynagrodzenia o 5,7% do wartości 2220 zł w roku 2019. 5,7% to aż 120 złotych więcej niż w roku 2018. Dokładnie o tyle samo miały wzrosnąć składki ZUS.

12 września Morawiecki wydał oświadczenie, że płaca minimalna wzrośnie aż do 2250 zł, co przekłada się na wzrost o 7,1%! O tyle samo wzrosnie preferencyjna składka ZUS dla nowych firm, płacona w poczatkowych okresie prowadzenia działalności.

Poprzez tę niewielką zmianę spora część rodzin utraci prawo do 500+. Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie podstawa ta wynosi 630 zł. Ulgowe składki dla nowych firm liczone od tej podstawy wynoszą zatem 519,28 zł miesięcznie.

Od stycznia 2019 r. podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 675 zł. Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość ulgowych składek ZUS w 2019 roku wyniesie ok. 558 zł miesięcznie, czyli prawie 40 zł więcej niż obecnie a nasz Pakiet kre-ZUS nadal kosztuje 499PLN miesięcznie.