Poniżej przedstawiamy porównanie oferty ZUSu z ofertą UniDot i Pakietu Krezus.

Usługa: Pakiet Krezus ZUS dla nowych firm * ZUS
Kwota na miesiąc: 499 zł od 503,48 zł do 519,28 zł ** od 1166,85 zł do 1 232,16 zł **


* Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

ZUS dla nowych firm obowiązuje przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej.

** Kwota z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.