Cytujemy pisemną wypowiedź ZUS: "Praca w jednym państwie i działalność na własny rachunek w innym państwie
Rozporządzenie 883/2004 wskazuje też ustawodawstwo właściwe w przypadku zbiegu pracy najemnej z działalnością na własny rachunek. Zgodnie z art. 13 ust. 3 osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub, jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub w kilku państwach członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z art. 13 ust. 1.

Przykład:
Osoba będąca pracownikiem w Polsce prowadzi również działalność na własny rachunek w Czechach.
Zastosowanie ma wyłącznie polskie ustawodawstwo na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia 883/2004."

Żródło ZUS. Powyższa treść znajduje się na stronie 10 dokumentu: http://www.zus.pl/files/artykul_delegowanie.pdf

Przykład nr 1 od UniDot:
Osoba będąca pracownikiem w Czechach prowadzi również działalność na własny rachunek w Polsce.
Zastosowanie ma wyłącznie czeskie ustawodawstwo na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia 883/2004.

Przykład nr 2 od UniDot:
Osoba będąca pracownikiem w Holandii prowadzi również działalność na własny rachunek w Polsce.
Zastosowanie ma wyłącznie holenderskie ustawodawstwo na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia 883/2004.

Taką interpretację prawa można zastosować dla każdego Państwa będącego członkiem Unii Europejskiej. Jak widać ZUS przyznaje, iż rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. daje każdemu Przedsiębiorcy gwarantowane, całkowite wyłączenie z polskiego systemu ubezpieczeń w ZUS. Warto zapoznać się z całą treścią powyższego artykułu od ZUS, w celu zwiększenia swojej świadomości na temat zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.